Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowe
DOMED Sp. z o.o.
54-215 WROCLAW, ul. Bystrzycka 26
tel.: +48 71 788 00 19
tel./fax: +48 71 343 56 64

ODDZIAL
38-483 WROBLIK SZLACHECKI, WROBLIK KROLEWSKI 199, tel. 663-645-138
konto: BANK ZACHODNI II O/WROCLAW NR: 87 1090 2402 0000 0006 1000 8167

  biuro@domed.pl

  ltlorenc@go2.pl