Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DOMED Sp. z o.o. powstało w 1991 roku. Od 8 lat zajmujemy się projektowaniem, wykonawstwem i montażem oczyszczalni ścieków pozwalających na rozwiązanie większości problemów związanych z gospodarką ściekową.

Zajmujemy się montażem oczyszczalni małych, przeznaczonych dla domków jednorodzinnych, gospodarstw wiejskich, małych zakładów gastronomicznych, stacji benzynowych, zakładów usługowych, itp. zlokalizowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacyjną. Są to oczyszczalnie o przepustowości 0,7 m3 do 1,0 m3 ścieków na dobę. Są to oczyszczalnie beztlenowe Typu N-1 i N-2 ze złożem biologicznym.

Montujemy także oczyszczalnie większe przeznaczone dla biur, zakładów przemysłowych, pensjonatów, kempingów, budynków wielorodzinnych, zespołów budynków, osiedli, wsi i miasteczek. Są to oczyszczalnie produkcji krajowej wg technologii belgijskiej firmy TECHNOX serii TURBOJET o przepustowości od 0,5 do 25 m3 ścieków na dobę, oraz oczyszczalnie ECO-LINE mini i ECO-LINE wg technologii duńskiej firmy AEC o przepustowości od 1.25 do 1000 m3/d.

Oczyszczalnie TURBOJET oraz ECO-LINE pozwalają obsłużyć zespoły mieszkańców dla 7, 10, 25, 50, 80, 160, 200 aż do 5000 równoważnych mieszkańców. Są to oczyszczalnie zblokowane, w całości wykonane z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym, w postaci monobloków pozwalających na łączenie poszczególnych bloków przy większej ilości ścieków, powyżej 200 m3/d. Oczyszczalnie te umożliwiają wymaganą redukcję związków azotu i fosforu. Dodatkowo może być stosowany trzeci stopień do chemicznego strącania fosforu, pozwalający na pełną eliminację związków biogennych.. Zasada działania oczyszczalni dla poszczególnych typów jest wspólna, różnią się wielkością zbiorników oraz zastosowanych urządzeń mechanicznych i elektrycznych do przepompowywania i napowietrzania ścieków.

Oczyszczalnie zapewniają pełne biologiczne oczyszczanie ścieków z nitrifikacją oraz biologiczną defostacją włącznie ze stabilizacją tlenową powstających osadów. Ścieki oczyszczone mogą być odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych, kanalizacji burzowej, itp. Oczyszczalnie te powinny współpracować z osadnikiem wstępnym. Wszystkie zbiorniki oczyszczalni wykonane są z żywic poliestrowych laminowanych włóknem szklanym. Zbiorniki posadowione są pod ziemią.

Montowane przez nasze przedsiębiorstwo oczyszczalnie dopuszczone są do stosowania przez Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Efekty oczyszczania na wyjściu z oczyszczalni zgodne są z obowiązującymi normami. Nasza oferta obejmuje pełny zakres prac związanych z montażem: od projektu poprzez wszelkie uzgodnienia, po montaż i uruchomienie. Zatrudniamy wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników w wykonawstwie, mamy własną sekcję projektową. Na wszystkie wykonane prace udzielamy gwarancji. Oprócz rozwiązań typowych, w zależności od potrzeb, realizujemy również rozwiązania indywidualne, przystosowane do istniejących warunków.

Przedsiębiorstwo DOMED, oprócz montażu oczyszczalni wykonuje szereg innych prac związanych z gospodarką wodno - ściekową.